TPS

Throttle Positioning Sensor

TPS sensor

De TPS sensor te koop in onze shop.

De Gasklep positie sensor is een potentiometer type. Dat betekent dat er een vaste weerstand in de sensor zit waarover een sleper loopt. Door aan de ene kant van de weerstand 5 Volt aan te bieden en aan de andere kant een massa aan te sluiten gaat er een stroom lopen. Indien we nu ergens op de weerstand de sleper plaatsen ontstaat er een spanningsdeler. De sleper zal een spanning oppikken die zich verhoudt tot de weerstanden links en rechts van de sleper. Zo zal er een spanning uitkomen van 0 tot 5 volt.

Het motormanagement systeem kan indien ingesteld op "Alpha-N blending" de brandstofsamenstelling regelen op basis van gasklepstand en toerental. Dit kan nodig zijn bij motoren met nokkenassen met grote overlaptijd en inlaattrajecten met weinig vaccuumvolume ( bijvoorbeeld ITB's). Verder worden acceleratie verrijking en decceleratie-stop geaktiveerd met deze sensor. Deze features maken dat de brandstofhoeveelheid de juiste waarde heeft bij plotselinge lastwisselingen. Verder kunnen er ook andere features aan de TPS sensor gehangen worden. Zoals een "flood-clear" mode. In dat geval zal bij een startpoging met het gaspedaal op de bodem niets ingespoten worden. Zo kan een verzopen motor snel de bougie's opdrogen.

De aansluiting van de TPS sensor is zeer belangrijk: indien we deze sensor verkeerd aansluiten hebben we een regelbare kortsluiting gemaakt en dit kan schade aanrichten aan het motormanagement systeem. De aansluiting ziet er zo uit:

Aansluiting TPS

Ook dient men er goed op te letten dat het juiste type sensor gebruikt wordt. Een type dat enkel bestaat uit schakelaars is niet bruikbaar en deze zou het motormanagement systeem kunnen vernielen. Ook zijn gebruikte sensoren af te raden: door de continue sleepbeweging van de sleper over de weerstandbaan kan deze op den duur verslijten en komen er vreemde spanningswisselingen uit de sensor. De acceleratieverrijking en decceleratiestop kunnen dan te pas en te onpas ingrijpen hetgeen storingen bij constante snelheid zal veroorzaken.

 
< Vorige   Volgende >