BS-AutoTune.nl
  Hoofdpagina  Winkel  Privacy verklaring Klantgegevens  |  Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Motormanagement systemen->
Wideband Lambda systemen->
Sensoren
Draadboom producten
Stekkers
Bobine's
Triggerwheels
EFI producten
Turbo-parts
LPG / CNG injectie parts
Laser Guardian ALG9
Arbeid
Cadeaubonnen
Opruiming / Aanbieding
QSP Raceware->
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
AFR meter voor Spartan
AFR meter voor Spartan
60.00EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Privacy verklaring
<DIV ALIGN="center">Privacy verklaring</DIV>

Welkom bij het privacybeleid van BS-AutoTune. 25 juli 2006

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze gebruikers. In het kader van onze normale dienstverlening verzamelen, verwerken en hosten wij je gegevens in Nederland. In bepaalde gevallen zijn we verplicht gegevens over je te openbaren. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij over je verzamelen en op welke manier ze daarna worden verwerkt. Dit Privacybeleid lijkt misschien lang, maar wij hebben een gedetailleerd beleid geformuleerd omdat wij vinden dat je zoveel mogelijk moet weten over de praktijken van BS-AutoTune zodat je je beslissingen op basis van voldoende informatie kunt nemen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op www.bs-autotune.nl en haar subdomeinen (de ďSiteĒ). Door je in te schrijven op en gebruik te maken van de Site ga je volledig akkoord met dit Privacybeleid. Ga je niet akkoord met de complete inhoud van dit Privacybeleid dan kun je geen gebruik maken van onze diensten.

Zoals hier vermeld, wordt een deel van je persoonlijke gegevens verstrekt aan derden en door deze derden of door ons gebruikt. Door aanvaarding van de Gebruikersovereenkomst van onze diensten stem je uitdrukkelijk in met de openbaarmaking aan en het gebruik door derden van je persoonlijke gegevens binnen de grenzen van en overeenkomstig de regels geformuleerd in dit Privacybeleid.

1.Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruikersovereenkomst van BS-AutoTune.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt in de eerste plaats om je een efficiŽnte en op jou toegesneden ervaring te bieden die beantwoordt aan je behoeften en je kan helpen om onze diensten vlotter en sneller te gebruiken.

In het algemeen kun je op onze site terecht zonder dat je je identiteit behoeft op te geven of ons een of andere informatie moet verstrekken. Zodra je ons persoonlijke gegevens geeft, ben je niet langer anoniem voor ons. Om gebruik te maken van onze diensten (met name bieden, kopen, verkopen, enzovoort) moet je ons online inschrijvingsformulier invullen en moet je ons met name je contactgegevens, gegevens die nodig zijn voor de levering van de objecten waarbij je de koper bent, alsook andere persoonlijke gegevens zoals vermeld op de verschillende formulieren op verschillende plaatsen van de site, bezorgen (de lijst van de door ons verzamelde gegevens vindt je in de bijlage). Voor ieder gegevensveld proberen wij op te geven of het verplicht moet worden ingevuld of dat het daarentegen gaat om facultatieve informatie. Je hebt steeds de mogelijkheid om ons een bepaald gegeven niet kenbaar te maken door ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van de dienst of de functie waarvoor dit gegeven vereist is.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij van je verlangen dat je aanvullende financiŽle gegevens verstrekt zoals je bankkaartnummer teneinde je identiteit te kunnen verifiŽren. Je bent echter nooit verplicht om ons je creditcardnummer te geven. Er wordt je steeds een alternatieve oplossing voorgesteld. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om je te factureren voor je gebruik van onze diensten zoals beschreven in ons kosten en crediteringsbeleid.

Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van je activiteiten op onze site. Wij gebruiken die gegevens voor intern onderzoek over onze gebruikers, hun interesses en hun gedrag, steeds met de bedoeling om de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden in hun geheel gecompileerd en geanalyseerd, en kunnen de URL bevatten die zojuist door je werd bezocht, de URL waar je vervolgens naartoe gaat (ongeacht of deze URL zich al dan niet op onze site bevinden), de browser die je gebruikt en je IP-adres. .

Wij gebruiken op bepaalde paginas van onze site cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je harde schijf worden geplaatst, en niet op onze site, en die ons met name in staat stellen om je informatie te verstrekken die op je interesses is afgestemd. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Een cookie verhindert bijvoorbeeld dat je tijdens een sessie steeds opnieuw je wachtwoord moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de veiligheid op de site te verbeteren of voor identificatiedoeleinden (als je meer gedetailleerd wil weten waarom wij cookies gebruiken, raadpleeg dan de informatiepagina over cookies). De meeste cookies zijn tijdelijke cookies en worden aan het einde van de sessie automatisch gewist. Wanneer je browser die mogelijkheid biedt, kun je cookies altijd weigeren. Het is mogelijk dat je in dat geval bepaalde functionaliteiten op onze site niet kunt gebruiken en dat je tijdens een sessie vaker je wachtwoord zult moet invoeren.

Het is mogelijk dat op bepaalde paginas cookies of vergelijkbare instrumenten door derden zijn geplaatst. Wanneer je bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die door een andere gebruiker is gemaakt, kan er in die webpagina een cookie zijn opgenomen. Wij oefenen geen toezicht uit op het gebruik van cookies of vergelijkbare instrumenten door derden.

2.Wij verzamelen gegevens over je koopgedrag.

Als je een account bij BS-AutoTune opent, slaan wij aanvullende gegevens op, zoals het factuuradres, het nummer en vervaldatum van je creditcard, en in voorkomend geval de gegevens die op ieder meegedeeld betaalmiddel staan.

Wij verzamelen ook de gegevens die je openbaar maakt in onze forums, Cafťs, onze algemene discussieforums en andere hulpforums , of die je in de profielen van andere gebruikers achterlaat.

Indien je ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals emails of brieven, of indien andere gebruikers of derden ons correspondentie over je activiteiten of berichten op de Site sturen, kunnen wij die gegevens in een apart dossier over je verzamelen.

Als je (a) je op een andere site registreert voor BS-AutoTune, (b) een site gebruikt die een dienst aanbiedt voor BS-AutoTune, (c) site gebruikt die je activiteiten op BS-AutoTune ondersteunt, kan deze site persoonlijke gegevens over jou en je activiteiten opnieuw aan BS-AutoTune kenbaar maken.

3. Hoe wij je gegevens gebruiken

Wij gebruiken de gegevens die wij over je bijhouden en andere gegevens die wij op basis van je huidige en vroegere activiteiten op de site verkrijgen om geschillen te beslechten, problemen op te lossen en naleving van onze Gebruikersovereenkomst en de beleidsregels af te dwingen. Indien nodig kunnen wij gegevens van meerdere gebruikers vergelijken om problemen op te sporen en vervolgens op te lossen, in het bijzonder kunnen wij je gegevens onderzoeken om gebruikers te identificeren die gebruikmaken van meerdere gebruikersnamen of aliassen.

Wij kunnen je gegevens (email-adres, postadres of telefoonnummer) gebruiken om met jou contact op te nemen en om je informatie te bezorgen die in bepaalde gevallen op je interesses afgestemd zal zijn, of informatie met betrekking tot het aanbod van nieuwe diensten, promoties, je gebruik en het beheer van de site. Door akkoord te gaan met de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid stem je uitdrukkelijk in met het ontvangen van deze informatie. Indien je bepaalde informatie niet wenst te ontvangen, kun je steeds een andere optie kiezen op de pagina berichtgevingsvoorkeuren. Je kunt je voorkeuren betreffende de ontvangst van kennisgevingen te allen tijde wijzigen.

5. Beheer van je wachtwoord

Je bent verantwoordelijk voor elke handeling die met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord wordt verricht, inclusief de betaling van de commissies. Geef je wachtwoord dus nooit door aan derden. Indien je besluit je gebruikersnaam en wachtwoord of je gegevens met derden te delen met het oog op de levering aan je van aanvullende diensten, ben je verantwoordelijk voor alle handelingen die met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen en je dient daarom het privacybeleid van de betreffende derde te beoordelen. Indien je de controle over je wachtwoord verliest kun je de controle over een aanzienlijk deel van je persoonlijke gegevens verliezen en partij worden bij van rechtswege bindende handelingen die namens jou worden ondernomen. Het is belangrijk op te merken dat BS-AutoTune je nooit via email zal vragen om persoonlijke gegevens van het type wachtwoord, nummer van je creditcard of nummer van bankrekening. Als je een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd om deze gegevens bij te werken, neem dan contact op met ons op het adres info@BS-AutoTune.com voordat je antwoordt. Als je wachtwoord aan derden werd verstrekt, moet je het onmiddellijk wijzigen. Daarbij volg je de hier verder uiteengezette werkwijze.

6. Recht van toegang tot en wijziging van je persoonlijke gegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om automatisch alle informatie die u ons geeft zelf te raadplegen en te wijzigen door op de site in te loggen en de nieuwe informatie zelf op te geven. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet op je verzoek aanpassen omdat het heel moeilijk is om je account manueel te verifiŽren. Je kunt je gebruikersnaam, wachtwoord, contactgegevens, financiŽle gegevens, postadres en berichtgevingsvoorkeuren wijzigen door je gegevens aan te passen. In geval van wijzigingen of onjuistheden moet je je gegevens onmiddellijk bijwerken.

Op jouw verzoek zullen wij je account, je contactgegevens en financiŽle gegevens uit onze actieve databases deactiveren. Je kunt een dergelijk verzoek richten aan onze afdeling Customer support. Dit verzoek zal zo spoedig mogelijk worden behandeld overeenkomstig ons deactiveringsbeleid en toepasselijk recht.

Wij zullen in onze systemen bepaalde gegevens blijven bewaren om geschillen te beslechten, problemen op te lossen en de naleving van onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen. Wij kunnen met name je gegevens verbonden met de uitvoering van het contract gedurende een bepaalde tijd bewaren om het risico op fraude te voorkomen of om ons in staat te stellen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te komen. Zodoende zullen om technische redenen of voor de back-up van onze systemen persoonlijke gegevens over je in onze databases blijven na je verzoek om verwijdering, in overeenstemming met de wettelijke vereisten terzake. Deze gegevens zullen evenwel niet meer online toegankelijk zijn.

7. Andere verzamelaars van gegevens.

Behalve voor zover uitdrukkelijk anders wordt vermeld in dit Privacybeleid, heeft dit Privacybeleid enkel betrekking op het gebruik en de openbaring van gegevens die wij van je verzamelen. Zij zijn niet van toepassing op het gebruik en de openbaring van je persoonlijke gegevens aan derden, ongeacht of het gaat om bieders, kopers of verkopers op onze site of op andere sites, voor zover je ze aan hen meedeelt. De adverteerders hebben ook hun eigen privacybeleid, dat wij je aanraden te lezen voordat je gegevens aan hen meedeelt. Voor zover wij gebruikmaken van adverteerders (derden), verlangen wij van hen dat zij zich houden aan hun eigen privacybeleid. Aangezien BS-AutoTune geen invloed kan uitoefenen op het privacybeleid van derden, ben je onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Wij raden je aan om vragen te stellen voordat je je gegevens aan anderen openbaart.

8. Veiligheid

Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen of buiten de onderneming. Wees je er echter van bewust dat volmaakte veiligheid op het internet niet bestaat.

9.Kennisgeving

Wij behouden ons de mogelijkheid voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Alle wijzigingen aangebracht aan dit Privacybeleid worden van kracht na afloop van dertig (30) dagen nadat ze online werden gezet en nadat een e-mail werd gestuurd naar de gebruikers die daarom vroegen. Wij geven je die dertig (30) dagen om je in staat te stellen om in voorkomend geval BS-AutoTune ervan op de hoogte te brengen dat je niet akkoord gaat met deze wijzigingen. In dat geval zal de door de Gebruikersovereenkomst en dit Privacybeleid gevormde overeenkomst, alsook je recht om gebruik te maken van onze diensten, na afloop van deze periode van 30 dagen eindigen.Voor vragen kan u contact opnemen met onze Customer Support.
 

Volgende
Winkelwagen Meer
1 x Verloop recht D06 - 1/8 NPT
1 x Verloop recht D08 - 3/4 NPT
1 x Crutchstrap (=6e punt)
1 x Relais/zekeringenhouder schakelbaar
1 x Lambda sensor BUNG (RVS)
1 x 36-1 Rover V8 KIT
1 x Verloop male / female 1/4 - 1/8 npt
1 x Koppeling 90¬į gesmeed D08
1 x Kuipstoel Porsche Vinyl
1 x 14point7 Spartan2 (LSU4.9)
1 x Koppeling 180 graden D12
1 x PTFE Slang adapter 90¬į D06
1 x Aluminium recht verloop 70-63 mm uitwendig
1 x Koppeling 150 graden D06
1 x Verloop recht D03 - 1/8 NPT
1 x PTFE Slang adapter D06 recht
1 x Kuipstoel Porsche Stof
1 x Lightweight Brandstof/Olie slang met RVS/Nylon Mantel, D04
1 x AL G9 Laser Guardian Dual
1 x Half uur werkplaats
1 x Formula-HANS gordel
1 x Slang adapter recht - D16
1 x Installatie draadpakket met connector (0,5m)
1 x Koppeling 45 graden D10
1 x Kuipstoel Zwart Vinyl
1 x Silicone bocht 180 graden - 30mm
1 x Inlaatlucht temperatuur sensor (IAT BOSCH)
1 x VEMS
1 x U-EMS4 4C totaalpakket
1 x Verloop recht D08 - 3/8 NPT
1 x Universeel luchtfilter 76mm
1 x Silicone koppelstuk - 41mm
1 x Vliegwielservice
1 x Koppeling 180 graden D08
1 x Prefab kabelboom voor U-EMS
1 x aluminium recht verloop 89-76 mm uitwendig
4,502.79EUR
Meest verkocht
01.Bosch connector 2-polig
02.Universal EMS-4 met BlueTooth
03.Insert voor Bosch connector met rubbertje
04.Superseal connectorset
05.Hoes 2P Bosch / AMP stekker
06.VR sensor
07.Bosch connector 3-polig
08.Inlaatlucht temperatuur sensor (IAT BOSCH)
09.TPS Sensor
10.Lambda sensor BUNG (STAAL)
Beoordelingen Meer
Er zijn geen beoordelingen over dit artikel.
Talen
Nederlands
Informatie
Verzenden & Retourneren
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Neem contact op

Copyright © 2023 BS-AutoTune.nl